התקשרו : 054-4520506
"למרות שאף אחד לא יכול לחזור אחורה וליצור התחלה חדשה כל אחד יכול להתחיל מעכשיו, וליצור סוף חדש..."
(קרל ברד)

סדנת הורים

סדנת הורים

להיות הורים זו חוויה מיוחדת ומאתגרת. הורות לילד עם ADHD זו חוויה מאתגרת במיוחד ומלווה בהתמודדויות מורכבות בחיי היומיום. לכן, נחוצה לה תמיכה מרבית.
הפרעת הקשב מנהלת ומשפיעה על התנהלות הילד בכל אחד מתחומי חייו- בלמידה, בחייו החברתיים והמשפחתיים, בדרכי התנהגותו התמודדותו ביומיום, בהיבטים הרגשיים, תחושת הערך העצמי שלו ועוד….

הבנת הפרעת הקשב והבנה מעמיקה של הילד דרך משקפיים אלה, תקנה לנו יכולת תגובה ופעולה מדויקת ויעילה יותר עם הילד. המפגש עם הורים בעלי התנסויות דומות מעניק חווית תמיכה, שיתוף, התייעצות ולמידה.

נושאים עיקריים בסדנא:

 • העמקת הבנה של ההורה אודות הפרעת הקשב והשלכותיה על ילדו.
 • העולם הרגשי והחברתי של ילדים עם ADHD
 • שיפור היחסים בתוך המשפחה ומציאת דרכי שיח אפקטיביים.
 • למידת כלים תקשורתיים להידברות יעילה עם הילד
 • רכישת כלים להתמודדות יעילה עם:
  • חיזוק הדימוי העצמי
  • עימותים ומאבקים לצד הצבת גבולות
  • אלימות והתקפי זעם
  • יחסים בין האחים
  • מציאת דרכים מועילות לשיתוף פעולה פורה עם המערכת הבית ספרית.
  • ניהול זמן לילד ולמשפחה
  • שיעורי בית